De 11 voordelen van Traksi

De 11 voordelen van Traksi

De bestelbusverzekering van Traksi heeft 11 belangrijke voordelen. We zetten ze graag duidelijk onder elkaar voor je. Zo kun je makkelijk zien welk voordeel de meest positieve impact heeft op jouw bedrijfsvoering en/of dienstverlening. De 11 voordelen van Traksi laten duidelijk zien dat niet alleen een flinke premiebesparing een belangrijk voordeel is van onze verzekering.

vertraging bewijslast - traksi bus

1)     Wij leveren bewijslast bij vertragingen.

Alle ritten worden automatisch geregistreerd en zijn terug te vinden in het overzicht van de chauffeur en vlooteigenaar. Van elke trip kunnen details bekeken worden, zoals o.a. start- en stoplocatie, afstand, duur, gemiddelde snelheid en ook de exacte route die gereden is. Vertragingen zijn inzichtelijk en bieden duidelijkheid voor belanghebbenden. De bewijslast helpt in situaties waar onenigheid is over gemaakte afspraken. Dit bespaart een hoop tijd en moeite.

 

De 11 voordelen van Traksi | afgesproken routes - traksi bus

2)     Wij leveren bewijslast voor afgesproken routes

Ritten waar afgesproken routes belangrijk zijn, hebben baat bij Traksi. Niet alleen is het voertuig verzekerd, de rijgedragtechnologie en het fleetmanagementsysteem geven duidelijk inzicht in geregistreerde ritten. Bij geschillen over gemaakte route-afspraken biedt de technologie inzicht, en hiermee bewijslast.

De 11 voordelen van Traksi | Millieuvoordelen - traksi bus

3)     Millieuvoordelen, minder CO2-uitstoot en dus groener rijden

Als het gaat om slijtage van de banden, dan hebben snel optrekken en hard afremmen daar veel invloed op. Doordat Traksi rijgedrag aan de te betalen premie koppelt, wordt het interessant om rijgedrag aan te passen en te genieten van een lagere premie. Chauffeurs die het rijgedrag aanpassen profiteren, naast een gunstigere premie, ook van een lager brandstofverbruik. Dit levert weer een positieve bijdrage aan het milieu. Dit is voor zowel chauffeur, vlooteigenaar als ook de natuur voordelig.

De 11 voordelen van Traksi | brandstof besparing - traksi bus

4)     We helpen chauffeurs besparen op onderhoud en brandstof

Gemiddeld rijdt zo’n 80% van onze klanten met de groene kleur (en dus met korting) rond. Dit betekent dat vooral de besparingen voor vlooteigenaren snel kunnen oplopen. Door goed rijgedrag wordt niet alleen bespaard op de premiekosten. Door een verandering in het rijgedrag is ook het brandstofverbruik lager en dalen hierdoor de kosten, met betrekking tot onderhoud en slijtage van het voertuig, aanzienlijk. Op elk moment kunnen chauffeurs de actuele kilometerstand van hun auto inzien. Door het gebruik van de technologie weet de chauffeur wanneer zijn auto voor onderhoud naar een garage moet en kan hij eventuele foutcodes onderzoeken. De bestelbus geeft via Cartracker aan wat er aan de hand is. Nog voor het lampje op het dashboard gaat branden, weet de chauffeur al wat er aan de hand is. Bij traksi kom je zo niet voor verrassingen te staan!

De 11 voordelen van Traksi | grip premielast - traksi bus

5)     Traksi helpt grip te houden op de premielast

Goede chauffeurs zouden niet afgestraft moeten worden voor het rijgedrag van medechauffeurs. Toch zijn verzekeringen hier wel vaak op ingericht. Bij Traksi is er grip op de premielast. Door de ingebouwde rijgedragtechnologie wordt inzicht gegeven in het rijgedrag van chauffeurs. De premie wordt aangepast aan de individuele chauffeur. Hierdoor heeft de chauffeur of wagenparkbezitter grip op de premie. Gemiddeld rijdt zo’n 80% van onze klanten met de groene kleur (en dus met korting) rond.

De 11 voordelen van Traksi | fleetmanagement - locatie duidelijke - traksi bus

6)     Traksi biedt veiligheid in kwetsbare situaties

Traksi biedt Fleetmanagement aan voor vergaande analyses op het wagenpark. De Fleetmanagement biedt inzicht in waar voertuigen en machines zich bevinden, en hoe men deze inzet. Hierdoor kunnen de juiste personen tijdig op de hoogte gesteld worden over werkzaamheden, bijvoorbeeld bij geluidsoverlast. Ook kan GPS Tracking ingezet worden tegen diefstal van voertuigen of machines, en is duidelijk waar elke asset zich bevindt.

bewijslast contract - traksi bus

7)     Bewijslast i.v.m. het niet nakomen van het contract

Bij afwijkende resultaten dan in het contract afgesproken is, biedt Traksi, met de ritregistratie van Cartracker, inzicht. Hierdoor kan onenigheid snel en effectief opgelost worden.

tijdswinst

8)     We helpen bij het pakken van tijdswinst

Het ritregistratiesysteem waar Traksi van gebruikmaakt, houdt door middel van de ingebouwde technologie bij welke ritten afgelegd zijn. De chauffeur kan deze gegevens inzien. Hiernaast wordt de chauffeur tijdens een rit goed geïnformeerd met de laatste file- en flitsinformatie. Hierdoor kan deze uitwijken naar een snellere, alternatieve route. Stichting Keurmerk RRS is de onafhankelijke brancheorganisatie die ritregistratiesystemen beoordeelt op privacy en fraudebestendigheid. Gebruikmaken van het ritregistratiesysteem betekent zekerheid op sluitende rittenadministratie die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

De 11 voordelen van Traksi | We registreren hoe veilig de chauffeur rijdt - traksi bus

9)     We registreren hoe veilig de chauffeur rijdt

Traksi maakt gebruik van de rijgedragtechnologie van Cartracker. Hierin wordt een aantal rijgedraggegevens bijgehouden zoals snelheid, remgedrag en hoe scherp bochten genomen worden. Dit rijgedrag resulteert in een maandelijkse score, die met een stoplichtsysteem in een oogopslag duidelijk maakt wat het effect is op de premie van de chauffeurs. Een groene kleur betekent dat de chauffeur netjes rijdt en dat er korting op de basispremie verdiend zal worden. Rijdt een chauffeurs onveilig rond en kleurt het verkeerslicht rood? Dan zal de premie voor die maand hoger uitvallen. Chauffeurs worden met onze verzekering op hun eigen rijgedrag beoordeeld, waardoor het rijgedrag van anderen geen effect heeft op de hoogte van hun persoonlijke premie.

10)     We leveren een bijdrage aan de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

In het klimaatakkoord van Parijs staat onder andere dat EU-lidstaten in 2030 minimaal 40% minder CO2 moeten uitstoten. Dit akkoord zal ook in het verkeer een grotere rol spelen. In de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit staat dat vanaf 1 januari 2026 de totale CO2-uitstoot van de gereisde zakelijke kilometers van iedereen binnen je onderneming niet hoger mag zijn dan de maximumnorm. Deze norm wordt iedere vier jaar opnieuw vastgesteld. Het bijhouden van de gereden kilometers zal zelf gedaan moeten worden. Traksi levert met het systeem van Cartracker automatisch een bijdrage aan de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit.

Door traksi is de verhaalbaarheid schade regress hoger - traksi bus

11)     Door Traksi is de verhaalbaarheid schade regress hoger.

Bij impact is voldoende bewijsmateriaal belangrijk voor een goede schade-afhandeling. Traksi maakt gebruik van verschillende meetinstrumenten waaronder camera’s die op de voorruit en (waar mogelijk) op de achterruit afgesteld staan. De camera’s kijken daardoor, als het ware, met de chauffeur mee. Camerabeelden worden enkel bij impact opgeslagen en gebruikt om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Buiten ongevallen om worden de beelden niet bewaard en worden deze ook niet gedeeld met derden. Doordat de camera’s bij een ongeval de beelden opslaan, wordt de verhaalbaarheid verhoogd en worden onnodige schadeclaims voorkomen. Daarnaast bieden de camera’s extra veiligheid en bewijsmateriaal wanneer de bestelbus wordt beschadigd en de dader geen informatie achterlaat.

Ik wil mijn bestelbus(sen) verzekeren

Bestelbussen(sen) verzekeren bij Traksi? Dit is de juiste keuze. Hieronder lees je waarom Traksi de beste bestelbus verzekering van Nederland heeft.

  • Maandelijks tot 35% premie korting bij goed rijgedrag
  • Maandelijkse een nieuwe beoordeling van je rijgedrag
  • Minder onderhoudskosten
  • Grote besparing op brandstof
  • Eenvoudig overstappen met de overstapservice van Traksi
  • Aanvraag online
  • Contactformulier
  • Whatsapp